Afgedankte voertuigen

Wij kopen alle afgedankte voertuigen op.

U mag deze bij ons komen afleveren op het bedrijf, maar wij komen deze ook zelf ophalen indien u dit wenst.

Wij kopen deze afgedankte voertuigen op, met het oog op de recyclage ervan. Zij worden niet doorverkocht om terug in het verkeer geplaatst te worden.

Deze wrakken zullen nadien worden uitgeschreven en vernietigd. Voor elk afgedankt voertuig dat wij opkopen, overhandigen wij  dan ook stevast een vernietigingsattest.

Wat verstaan we onder afgedankte voertuigen?

Alle autowrakken, oude vrachtwagens e.d., ongeacht de staat waarin ze zich bevinden.

depollutie center

Icoon voor Geverifieerd door de communityAdvertentie